skip to Main Content

چگونه باید آدرس و زمان ارسال را پس از ثبت سفارش تغییر دهم؟

شما میتوانید در صفحه کاربری خود، چند آدرس را ذخیره و جهت ارسال محصول از آنها استفاده کنید ولی امکان تغییر تاریخ و آدرس ثبت شده در فاکتور خود پس از تایید را ندارید.

Back To Top