skip to Main Content

برای خرید از وب سایت دوک من، حتما باید در آن عضو باشم؟

بله . تمامی مشتریان عزیز، جهت خرید از وب سایت دوک من، باید ثبت نام کرده و اطلاعات کاربری خود را تکمیل کرده باشند.

Back To Top