skip to Main Content

در صورتی که کالا در حین حمل آسیب ببیند چه باید کرد ؟

تمامی کالاهای ارسالی به مشتریان دوک من بیمه هستند. بنابراین شما میتوانید در صفحه تماس با ما، اطلاعات مربوط به بارنامه و میزان خسارت وارده را شرح داده و پیام خود را ارسال کنید. کارشناسان دوک من در اولین فرصت با شما تماس گرفته و برای جبران خسارت وارده از شرکت بیمه، تمامی همکاری های لازم را با شما خواهند کرد.

Back To Top