skip to Main Content

آیا هزینه ارسال به عهده دوک من است یا باید توسط مشتری پرداخت شود؟

هزینه ارسال به همراه بیمه حمل کالا، برای مشتریان عزیز دوک من، کاملا رایگان بوده و به عهده ما می باشد.

Back To Top