skip to Main Content

آیا میتوانم پارچه های ناموجود را ثبت سفارش کنم؟

خیر، اما میتوانید با استفاده از گزینه “وقتی موجود شد به من خبر بده”، بعد از موجود شدن کالای مورد نظر، از اولین خریداران آن محصول باشید.

Back To Top