skip to Main Content

آیا تضمینی در امنیت پرداخت اینترنتی وجود دارد؟

تیم دوک من علاوه بر اتکا به سابقه درخشان ۴۶ ساله و اعتبار مدیران مجموعه خود، اقدام به دریافت جواز کسب و مجوز نماد اعتماد الکترونیکی که پایه اعتماد خرید اینترنتی در کلیه سایت های فعال معتبر به تشخیص سازمان مجوزهای کشوری می باشد، کرده است.

Back To Top