skip to Main Content

آیا امکان ارسال به همه شهرها وجود دارد؟

در حال حاضر 429 شهرستان تحت پوشش دوک من می باشد. در صورتی که شهر شما جزو این شهرستان ها نیست لطفا جهت ارسال با پشتیبانی تماس بگیرید.

Back To Top